hastings beach at sunset

Honest Haiku: Seven

Read More: Honest Haiku: one Honest Haiku: two Honest Haiku: three Honest Haiku: five Honest Haiku: six